Ingen mindre än Googles VD, Eric Schmidt, meddelade under Torsdagen att över 200.000 Android-mobiler aktiveras varje dag. Med denna fart kommer över 73 miljoner aktiveringar ske på ett år.

Men ännu mer imponerande är drivkraften bakom siffrorna. I maj var frekvensen 100.000 vilket betyder att Android försäljningen teoretiskt har fördubblats under de senaste tre månaderna.

Framgången är till stor del tack vare Motorola DROID X och EVO 4G som båda säljer väldigt bra i USA och Samsung Epic 4G, Samsung Captivate och Samsung Vibrant runt hörnet kommer inte siffrorna bli mycket sämre för kvartal tre och fyra.

Eric nämner även i sitt tal att han är övertygad att intäkterna från mobil-plattformen kommer att bli större än intäkterna från den traditionella dator-plattformen, men när detta sker är omöjligt i att förutse.

Källa:
Reuters

Mer Android och Smartphone-siffror i Svensk media:
TechWorld, MacWorld, PC För Alla

Foto: Johan Larsson, http://www.flickr.com/photos/johanl/