I sitt otröttliga uppdrag att ha ett finger med i spelet på hela nätet kommer nu turen till DNSer och i synnerhet öppna DNSer. Google meddelande nämligen under Torsdagen (den 3:e December) att dom startar en sk. öppen DNS-tjänst, med avsikten att göra Internet ”faster, safer and more reliable.”

Tekniken bygger helt enkelt på att man förbigår sin ISPs förutbestämda DNS och använder en extern, vilket ofta ger användaren en större tillgänglighet och betydligt snabbare uppslagningar – beroende på kapaciteten hos DNS-leverantören. En fördel med en sådan DNS-tjänst är även att man blir helt oberoende av sin ISP, har dom problem med sina DNSer så påverkar det inte dina uppslag.

En annan fördel med öppna dnser, som konkurrenten OpenDNS är synnerligen bra på, är möjligheten att filtrera bort siter utifrån adresser – ett bra verktyg för företag som automatiskt vill filtrera bort t.ex porr eller skadliga siter. Filtering är dock en funktion som Google inte har, åtminstone inte än.

Och Google är ju Google, medan OpenDNS dras med följande IPs 208.67.222.222 samt 208.67.220.220 för sina DNSer så har Google fixat (köpt?) 8.8.8.8 samt 8.8.4.4.

Källa:
http://code.google.com/speed/public-dns/

Mer om Google DNS och OpenDNS i Svensk media:
MacWorld, Computer Sweden, CSO, TechWorld